Nasze wartości

Wartości, które nie podlegają negocjacjom.

Odpowiedzialność społeczeństwa jako całości wobec pracowników, klientów, partnerów biznesowych i instytucji państwowych jest podstawą naszych  wartości. Ścisłe przestrzeganie prawa, przepisów i zasad ma dla nas absolutny priorytet. Ten kodeks postępowania jest wiążący dla całego naszego zespołu.

FFT Kodeks postępowania

dla pracowników

PDF Download

Oczekujemy również porównywalnego systemu wartości od naszych partnerów biznesowych. Wymóg ten jest wyrażony w wytycznych dla dostawców i partnerów biznesowych. Przestrzeganie norm w nim określonych jest podstawą wszelkiej współpracy.