Zarządzanie

Volker Stark

Dyrektor Generalny (COO)

Tristan Pfurr

Dyrektor Operacyjny (CEO)

Hagen Dickert

Dyrekto Finansowy (CFO)

   To, co robimy, robimy dobrze!
 Niemniej jednak nigdy nie jesteśmy zadowoleni z naszego sukcesu.
Zawsze szukamy lepszych rozwiązań, lubimy podążać własną drogą i mamy odwagę pomóc w kształtowaniu zmian technologicznych w świecie przemysłu.   

NASZE ZARZĄDZANIE

FFT Produktionssysteme GmbH & Co. KG

Nasze kierownictwo od wielu lat służy naszym pracownikom i ponosi odpowiedzialność za naszą firmę. Nasz zmotywowany i kolegialny zespół pracuje w przekonaniu, że zaufanie, lojalność i ciągłość są naszymi najważniejszymi priorytetami.

 

Wszyscy jesteśmy świadomi: TO MY PROWADZIMY DO SUKCESU!